วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 04, 2556

เสียงก้องจากผนังทองแดงกำแพงเหล็ก ยิ่งลักษณ์-ทักษิณต้องเร่งรักษาศรัทธาอย่าถึงขั้นต้องหันหลังให้


คนเสื้อแดงพร้อมเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็ก ที่จะคอยปกป้องทักษิณ ,ยิ่งลักษณ์และรัฐบาลเพื่อไทย แต่จริงหรือไม่ที่ว่า  พรรควางยุทธศาสตร์เฉพาะหน้าไว้แค่การเป็นรัฐบาลให้นานที่สุด หากเป็นเช่นนั้นจริง ในอนาคต คนเสื้อแดงอาจต้องนึกถึงการต่อสู้ทางการเมืองในสภา ที่มีแนวทางชัดเจนที่เข้มข้น และกล้านำเสนอและต่อสู้เชิงรุกกว่าพรรคเพื่อไทย หรือไม่..                  


           
เรียบเรียงโดย นายโอ่ง มังกรแดง     

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายนที่ผ่านมา  กลุ่ม “คนเสื้อแดงราชบุรี” ได้จัดกิจกรรมรวมตัวกัน ที่ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อ.เมือง จ.ราชบุรี  ภายใต้หัวข้อ“ร่วมมือ ประสานใจ ขยายมวลชน คนเสื้อแดง”  

รูปแบบงานประกอบด้วยสองกิจกรรม คือการสัมมนา ระดมความคิดกันเอง และการบรรยาย  

การสัมมนา ใช้วิธีการแบ่งเป็นผู้เข้าร่วมงาน เป็น 4 กลุ่มใหญ่ และแต่ละกลุ่ม มีหัวข้อให้อภิปรายกันเอง กลุ่มละหนึ่งหัวข้อ  แตกต่างกัน และเมื่อเสร็จสิ้น ตัวแทนแต่ละกลุ่มได้นำเสนอผมการสัมมนาของกลุ่ม

ส่วนของการบรรยาย  ดร.ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ ได้ให้เกียรติ บรรยาย ในหัวข้อ “อนาคตรัฐบาลและทิศทางขบวนการประชาธิปไตย”    

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ส่วนใหญ่เป็นคนเสื้อแดงในพื้นที่ราชบุรี และมีมาจากทุกจังหวัดโดยรอบๆได้แก่ นครปฐม กาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม และ กรุงเทพมหานคร รวมประมาณ 400 คน
 
บทความนี้ เป็นการเรียบเรียง ข้อมูลมาจากเฉพาะวงสัมมนาของคนเสื้อแดงที่มาร่วมพูดคุยกัน ไม่ใช่ส่วนของการบรรยาย    

ในระยะเวลา 2 ชั่วโมงเต็มๆ ที่ประชุมสัมมนา ได้มีข้อคิดเห็นที่หลากหลายต่อสถานการณ์บ้านเมืองและการเคลื่อนไหวต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของคนเสื้อแดง โดยอยู่บนพื้นฐานของมวลชนผู้ที่ต้องการเห็นประเทศชาติมีประชาธิปไตยสมบูรณ์ มีระบบยุติธรรมที่ให้ความเป็นธรรมกับทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

ที่ประชุมสัมมนา มีข้อสรุปที่เป็นประเด็นสำคัญๆ และได้เรียบเรียงและขอนำเสนอ ดังต่อไปนี้

ประเด็นที่ 1 คนเสื้อแดงควรคิดและสู้ต่อไปอย่างไร เพื่อให้ได้ประชาธิปไตยที่แท้จริง
  
1 คนเสื้อแดงต้องเข้าใจถึงอุดมการณ์การต่อสู้ และไม่ย่อท้อต่อปัญหาตัวบุคคลในขบวนการที่ดูจะทำให้บั่นทอนกำลังใจ

2 ต้องรู้ว่า ปัญหาการเมืองทั้งหมดของประเทศไทยมันถูกทับซ้อนด้วยปัญหาเชิงโครงสร้าง ที่ผูกพันทุกองค์กรและทุกลุ่มและทุกคน

3  ดังนั้น การจะให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตยที่สมบูรณ์นั้น หนีไม่พ้นที่ต้องคิด ต้องทำความเข้าใจปัญหาเชิงโครงสร้าง และศึกษาหาทางแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างควบคู่กันไปด้วย

4 การต่อสู้ของคนเสื้อแดง ณวันนี้ มีพรรคเพื่อไทยเป็นแนวร่วมสำคัญ ซึ่งนำโดย น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เป็นผู้นำพรรค แต่คนเสื้อแดงก็ต้องตระหนักว่า จริงหรือไม่ที่ว่า  พรรคเพื่อไทยมีข้อจำกัด ในการต่อสู้ทางการเมือง และวางยุทธศาสตร์เฉพาะหน้า ณ เวลานี้ ไว้แค่การอยู่และเป็นรัฐบาลให้นานที่สุด และพ.ต.ท.ทักษิณ เองถึงแม้จะเป็นคนสำคัญที่สุดในขบวนการคนเสื้อแดง แต่ก็ยังไม่แสดงบทบาท เป็นผู้นำการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยที่แท้จริง อย่างที่คนเสื้อแดงหลายคนอยากเห็น

5 หากเป็นเช่นนั้นจริง ในอนาคต คนเสื้อแดงอาจต้องนึกถึงการต่อสู้ทางการเมือง ในสภา โดยกลุ่มคนเสื้อแดงที่มีแนวทางชัดเจนที่เข้มข้น และกล้านำเสนอและต่อสู้เชิงรุก มากกว่าพรรคเพื่อไทย หรือไม่


6 สำหรับประเด็นการเคลื่อนไหวที่เป็นรูปธรรม ที่คนเสื้อแดงควรร่วมกันขับเคลื่อนต่อไปคือ การรวมตัวกันเป็นกลุ่มๆ เล็ก ใหญ่ มากน้อยก็แล้วแต่ และให้มีการนัดหมาย พูดคุยกัน ศึกษาการเมืองร่วมกัน เป็นครั้งคราว และมุ่งการขยายแนวร่วม เผยแพร่แนวคิด ออกไปให้ได้มวลชนที่มากขึ้น


ประเด็นที่ 2 ทำอย่างไร หากเกิดการล้มรัฐบาลด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้อง

เพราะสถานการณ์การเมืองขณะนี้ ส่อไปในทางที่พลังอนุรักษ์นิยมฝ่ายตรงข้าม กำลังดำเนินการที่จะล้มรัฐบาลพรรคเพื่อไทยในทุกวิถีทาง ซึ่งในความเป็นจริงก็คือความพยายามหยุดอำนาจของประชาชนและการเติบโตของฝ่ายพลังประชาธิปไตยนั่นเอง

คนเสื้อแดงจะไม่ยอมให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น เพราะเราตระหนักดีว่า รัฐบาลนี้ เป็นผลพวงที่เราได้มาจากการต่อสู้บนท้องถนนของประชาชนเรือนแสน การสละชีวิตของประชาชนกว่า 90 ชีวิต และบาดเจ็บอีกกว่า 2000 คน จึงทำให้เกิดรัฐบาลชุดนี้ขึ้นมาได้  และเป็นรัฐบาลที่มาจากเสียงประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ จึงเป็นหน้าที่และสิทธิอันชอบธรรมที่ประชาชนคนเสื้อแดงจะร่วมกันปกป้องรัฐบาลชุดนี้
 
การล้มรัฐบาล และหยุดยั้งการเติบโตของฝ่ายประชาธิปไตยก้าวหน้านั้น พวกเราเชื่อว่า ฝ่ายอนุรักษ์นิยม คงใช้ทุกวิธีการ ไม่ว่าจะเป็นอำนาจทางศาล องค์กรอิสระ และท้ายสุดคือการรัฐประหาร

การสัมมนาในหัวข้อนี้ ที่ประชุมเสนอรูปแบบการตอบโต้ที่เป็นรูปธรรมที่หลากหลาย ตั้งแต่อ่อนไปถึงเข้มข้นสุด ตัวอย่างเช่น การรวมตัวแสดงพลัง ไม่ยอมรับอำนาจที่มาล้มรัฐบาล อารยะขัดขืนต่ออำนาจรัฐที่ใช้ การร่วมมือกันกดดันครอบครัวของผู้มีส่วนร่วมในการล้มรัฐบาล และแรงสุดถึงขั้น การลุกขึ้นสู้ของประชาชน หรือการปฏิวัติประชาชน
 
การดำเนินการตอบโต้นั้น ไม่ว่าจะใช้วิธีการใด เราเห็นร่วมกันว่า  ประชาชนทุกคน ควรจะใช้ทุกวิธีการที่ประชาชนธรรมดาสามารถทำได้ ไม่จำกัดรูปแบบและวิธีการ ทั้งนี้ ขอให้คนเสื้อแดงระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและอิสรภาพส่วนตัวเป็นสำคัญ

ประเด็นที่ 3   จุดอ่อนและจุดแข็ง จุดเด่น และจุดด้อย  โอกาสและอุปสรรค  ของคนเสื้อแดง

ด้วยขบวนการคนเสื้อแดง เป็นขบวนการเคลื่อนไหวการเมืองภาคประชาชนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของการเมืองไทย และที่สำคัญ เป็นขบวนการที่เกิดขึ้นจากภาคประชาชนตามธรรมชาติ จึงเป็นปกติที่จะเต็มไปด้วยปัญหามากมาย
 
ที่ประชุมสัมมนา ได้อภิปรายกันถึงประเด็นนี้ และมีข้อสรุปดังต่อไปนี้

จุดแข็งของคนเสื้อแดง :
   
คนเสื้อแดง เกิดขึ้นมาจากประเด็นที่เป็นสามัญสำนึกขั้นพื้นฐานของสังคมมนุษย์ คือเรื่องประชาธิปไตยและความยุติธรรมเท่าเทียมกันทางสังคม จึงสามารถดำรงอยู่และเติบโตต่อไปได้
   
คนเสื้อแดง มีจำนวนปริมาณที่มาก  ในจำนวนคนที่มากนี้ ล้วนผ่านการต่อสู้ร่วมกัน ผ่านการถูกกระทำร่วมกัน จึงมีความรักความสามัคคีในหมู่มาก
  
คนเสื้อแดง ออกมาต่อสู้ด้วยตัวเอง แม้ในการขับเคลื่อน บางส่วนอาจได้รับการสนับสนุนจากนักการเมืองและเครือข่ายบ้าง แต่ก็ไม่ใช่เหตุผลที่ทำให้ออกมาต่อสู้กัน คนเสื้อแดง จึงมีความอิสระในความคิดและมีแนวคิดที่เป็นอุดมการณ์ประชาธิปไตยเสรีสูง
 
คนเสื้อแดง ณ วันนี้ พร้อมที่ออกมาเป็นผนังทองแดง กำแพงเหล็ก ที่จะคอยปกป้อง พ.ต.ท.ทักษิณ ,นายกยิ่งลักษณ์และรัฐบาลเพื่อไทย อย่างแท้จริง


จุดอ่อนของคนเสื้อแดง:
  
1 ส่วนใหญ่ของคนเสื้อแดงก็คือประชาชนทั่วๆไปทีมีอาชีพเกษตรกรและแรงงานในโรงงาน จึงมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ยังไม่มั่นคง  ทำให้มีปัญหาเรื่องทุนและเวลาที่จะมาใช้ในการต่อสู้บ้าง

2 สำหรับกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เพราะเป็นองค์กรภาคประชาชน ทำให้กระบวนการบริหาร จัดการ จึงไม่มีระบบ ง่ายต่อการถูกแทรกแซงและบ่อนทำลาย

3 ที่ประชุมสัมมนาเห็นว่า คนเสื้อแดงส่วนมาก ยังขาดความรู้ ความเข้าใจอย่างแท้จริงในหลายๆเรื่อง ควรที่ต้องมีกิจกรรมเพื่อการศึกษา เรียนรู้ทางการเมืองให้มากยิ่งขึ้น

4 ในภาวะที่เรามีรัฐบาลพรรคเพื่อไทย ช่วงสองปีที่ผ่านมา คนเสื้อแดงก็ดูเหมือนจะหยุดกิจกรรมไป ไม่ได้มีความพยายามสร้างการประสานงานหรือทำงานมวลชนพื้นฐาน อย่างเป็นระบบ จึงควรที่ระดับแกนนำคนเสื้อแดงทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นระดับ น.ป.ช.ส่วนกลาง หรือแกนนำกลุ่มย่อยต่างๆควรคิดทบทวนว่า น่าจะใช้เวลานี้ ทำงานมวลชน จัดตั้งมวลชน จากล่างขึ้นบนและ ประสานเป็นแนวนอน เพื่อเร่งการขยายมวลชนอย่างเข้มแข็งต่อไป
 
5 คนเสื้อแดง ในภาพรวม ยังเข้าถึงและใช้สื่อออนไลน์ น้อยกว่าที่ควรจะเป็น ขบวนการเสื้อแดง ควรเร่งติดอาวุธ ฝึกฝนความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ให้มวลชนใช้โซเชี่ยลเน็ตเวิร์ก มากขึ้นๆ
  
ข้อดีของคนเสื้อแดง
 
1 คนเสื้อแดงมีการกระจายตัวไปในทุกกลุ่มทุกสาขาอาชีพ มากน้อยก็จะเป็นไปตามสัดส่วนของคนในสังคม จึงมีคนเสื้อแดงจำนวนมากที่มาจากชนชั้นนำในสังคม และมาจากกลุ่มที่มีฐานะที่มั่นคง มีเศรษฐานะที่ดี หรือเป็นชนชั้นกลางในเมือง ทำให้เกิดการช่วยเหลือ บริจาค ถึงแม้ไม่มากเท่าที่ควรแต่ก็พอที่จะผลักดันให้เกิดกิจกรรมต่างๆได้ด้วยเงินทุนของคนเสื้อแดงกันเอง

2 คนเสื้อแดงมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มมากมาย ทำให้ยากต่อการทำลาย
 
3 คนเสื้อแดง ออกมาต่อสู้ก็เพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวม เพื่ออนาคตลูกหลานไทยเป็นสำคัญ ถึงแม้จะมี พ.ต.ท.ทักษิณ เป็นเสมือนขวัญใจและศูนย์รวมในการต่อสู้ในเบื้องต้น และปัจจุบันก็ดี แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า จะมีใคร คนใดคนหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง สามารถควบคุมสั่งการในขบวนการได้


ข้อด้อยของคนเสื้อแดง

1 ในขบวนการ มีคนบางกลุ่ม บางพวกเข้ามาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวและพวก และหาโอกาสหาตำแหน่งทางการเมือง ทำให้เกิดความแตกแยกและมวลชนอาจสูญเสียความเชื่อมั่นในอุดมการณ์การต่อสู้อันบริสุทธิ์
 
2 นักการเมืองพรรคเพื่อไทย ที่คนเสื้อแดงมองว่า เป็นกลุ่มผู้ได้ประโยชน์โดยตรง จากการต่อสู้ของคนเสื้อแดง ไม่ได้ให้การสนับสนุน หรือยอมรับ คนเสื้อแดงในพื้นที่ของตนเอง หรือในภาพรวม มากเท่าที่ควร
 
3 ด้วยเพราะคนเสื้อแดงมาจากประชาชนที่หลากหลาย แตกต่างกันมาก ทำให้มีช่องว่างทางความคิดความรู้และความเข้าใจ  และความมุ่งหวังทางการเมืองที่แตกต่างกัน บ่อยครั้ง จึงเกิดเป็นความแตกแยกและความอ่อนพลังของกลุ่มได้
 
โอกาสของคนเสื้อแดง
 
เราอยู่ในยุคเปลี่ยนผ่าน หัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญของการเปลี่ยนแปลงสำคัญของการเมืองไทย คนเสื้อแดง จึงอยู่ท่ามกลางโอกาสและการมีส่วนร่วมในการสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งประวัติศาสตร์นี้

อุปสรรคของคนเสื้อแดง
 
คนเสื้อแดงถูกโจมตีด้วยวาทกรรมประดิษฐ์จากฝ่ายตรงข้าม ว่า “เสื้อแดงล้มเจ้า” ซึ่งเป็นประเด็นที่อ่อนไหว และยังทรงพลังอยู่ในสังคมไทย เป็นหน้าที่ของคนเสื้อแดง ที่ต้องทำให้สังคมไทยเห็นว่า เป็นจริงหรือไม่ หรือคนเสื้อแดงที่แท้ เราคือพวก “คน..ล้มโจรโหนเจ้า”
 
ประเด็นที่ 4 ข้อเสนอต่อรัฐบาลและพรรคเพื่อไทย

รัฐบาลโดยการนำของนายกฯยิ่งลักษณ์และพรรคเพื่อไทย มีภาระงานเพื่อประเทศชาติมากมายทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
 
พวกเราอยากเห็นรัฐบาลที่ทำงานแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งยังไม่เห็นชัดเจน ในช่วงสองปีที่ผ่านมา และช่วงนี้มาประสบปัญหาเรื่องการประกันราคาข้าว ซึ่งเป็นโครงการสำคัญของพรรคเพื่อไทย ที่พวกเราเชื่อว่าเป็นโครงการที่ดี และจะนำพาพี่น้องชาวนาให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

แต่เมื่อเกิดปัญหาขึ้น รัฐบาลก็ไม่สามารถสื่อแสดง ให้สังคมเห็นอย่างชัดเจนมากขึ้น ว่ากระบวนการที่แท้จริง ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นอย่างไร และที่น่าเสียดายมากขึ้นคือ ทำให้เรื่องนี้ กลบกระแสโครงการดีๆที่รอตามมาอีกมากมาย  

เช่นเดียวกับผลงานด้านสังคม ก็ไม่ปรากฏผลงานที่โดดเด่นออกมา งานปชส.โดยสื่อของรัฐเองก็ไม่เป็นที่ถูกใจคนเสื้อแดงจำนวนมาก
 
ที่ประชุมสัมมนา ได้เสนอข้อเสนอให้กับรัฐบาลและพรรคเพื่อไทย ที่เป็นรูปธรรม ดังนี้คือ

1 ให้พยายามรักษาจิตใจและศรัทธาที่มวลชนเคยมีให้ รูปธรรมที่รัฐบาลต้องทำเร่งด่วนเพื่อกู้ศรัทธาคือ ให้เร่งนิรโทษกรรมนักโทษ และผู้ต้องหาคดีการเมืองโดยเร็ว และที่สำคัญ กล้าที่จะช่วยนักโทษคดี ม.112 ให้ได้ย้ายไปคุมขังที่คุกหลักสี่ และช่วยเหลือเรื่องการลดโทษ และอภัยโทษอย่างจริงจัง

2 ให้ปราบการคอรัปชั่นให้เห็นชัดเจน โดยเฉพาะที่มาจากนักการเมืองพวกเดียวกันเอง

3 ยืนยันให้ชัดเจนที่จะไม่รับอำนาจองค์กรอิสระที่มีเป้าประสงค์เพื่อล้มรัฐบาล

4 เปิดสภาสมัยหน้า ให้เดินหน้าแก้ รัฐธรรมนูญ ทั้งฉบับ

5 ไม่นิรโทษกรรม ผู้สั่งฆ่าและกลุ่มผู้มีส่วนร่วมในการสังหารประชาชน ในเหตุการณ์สลายการชุมนุมปี 53

6 ปรับปรุง การใช้สื่อของรัฐ มาเป็นกระบอกเสียงให้รัฐบาลและฝ่ายประชาธิปไตยให้มากขึ้น และไม่ใช่มาใช้เฉพาะปขส.งานบริหารราชการที่รัฐบาลทำ หรือการออกมาตอบโต้ข้อกล่าวหาของฝ่ายตรงข้ามอย่างรวดเร็วเท่านั้น  แต่ต้องใช้สื่อของรัฐ มาสร้างเสริมอุดมการณ์ประชาธิปไตยและต่อต้านอำนาจนอกระบบ ให้ความรู้กับประชาชนทั่วไปอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ยกตัวอย่างเช่น การนำรายการดีๆของฝ่ายประชาธิปไตยมาออกในช่องทีวีของรัฐ เช่น รายการ “เวคอัพไทยแลนด์” มาออกฟรีทีวี ,การนำรายการแบบ”ความจริงวันนี้”กลับมาออกอากาศอีก

ที่สำคัญคืองานการเมืองของรัฐบาลนี้ ในช่วงเวลานี้เป็นต้นไป พวกเราอยากเห็นรัฐบาลนายกฯยิ่งลักษณ์ มีความกล้าหาญทางการเมืองมากกว่าที่เป็นอยู่ กล้าพูด กล้าชี้แนะต่อสังคม ในประเด็นการเมืองที่เป็นปัญหา เพื่อให้ประชาชน ได้รับฟังจากตัวนายกเองโดยตรง

สรุป   

ที่ประชุมเห็นร่วมกันว่า ไม่ว่าสถานการณ์การเมือง จะดำเนินไปอย่างไร พวกเราตระหนักถึงความพยายามของฝ่ายอนุรักษ์นิยม ที่มุ่งทำลายล้างพลังของฝ่ายประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่องและรุนแรงมากขึ้นๆ 

พวกเราจึงเห็นถึงความสำคัญของการรวมตัวกัน สร้างเครือข่ายประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยให้เข้มแข็งมากขึ้น และเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเคลื่อนไหว ที่พร้อมจะแปรเปลี่ยนรูปแบบได้ในทุกๆสถานการณ์ 

เพื่อเป้าหมายสูงสุดของพวกเรา คือการมีประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อย่างเข้มแข็งตลอดไป เพื่ออนาคตของลูกหลานเราและประเทศชาติอันเป็นที่รักของพวกเราทุกคน
                            
ด้วยศรัทธาในพลังประชาชนเพื่อประชาธิปไตยสมบูรณ์